Categorieën
Uncategorized

De vijf dagelijkse gebeden dan wel daden die de Vedische leer ons opdraagt

1. Brahma Yajna; contemplatie en denken aan de schepper van dit universum en bestudering van de Vedische geschriften.2. Deva Yajna: Deva betekent zij die ons iets goeds en bruikbaar geven. Wij eren het atmosfeer door deze te reinigen door uitvoeren van bijvoorbeeld Aghnihotra (vuuroffer).3. Pitri Yajna: eren van onze ouders, docenten, andere ouderen en anderen […]

Categorieën
Uncategorized

Waarom willen wij de kennis van de Veda’s verspreiden? Wat willen wij hiermee bereiken?

De Veda’s zegt het derde grondbeginsel van de Arya Samaj (vereniging van hen die naar nobelheid streven), zijn de boeken der ware kennis. Vervolgens zegt het beginsel dat het de voornaamste plicht is van alle Ariërs (nobele mensen, dus niet de volgelingen van wijlen Hitler) om ze te lezen, te onderwijzen, te horen en voor […]